วาไรตี้

ต๊อด ปิติ ตั้งกลุ่มเชฟอาสา รวมพลังเชฟ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม"ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี" และ "เชฟชุมพล แจ้งไพร" จัดตั้งกลุ่มเชฟอาสา รวมพลเชฟทั่วประเทศไทยเพื่อช่วย กันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ประเดิมงานแรกกับโครงการ "อิ่ม..อุ่นใจ" จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล รวม 7 สุดยอดเชฟสร้างสรรค์ผลงานอาหา รจาก 7 สุดยอดวัตถุดิบ นำเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กและสต รีที่ถูกกระทำ ความรุนแรง ภายใต้โครงการของกระทรวงการพัฒน าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ ห้องอาหาร Vertigo Too โรงแรมบันยันทรี คุณปิติ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยกลุ่มเชฟอาสา ได้แก่ เชฟชุมพล แจ้งไพร หัวหน้ากลุ่มเชฟอาสา, เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย, เชฟเรณู หอมสมบัติ จากโรงแรมบันยันทรี, เชฟอาร์ต - ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์, เชฟปิง - สุรกิจ เข็มแก้ว และ เชฟแนตตี้ - นภาวดี พยัคฆโส ร่วมด้วย คุณนพรัตน์ อำภา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมบันยันทรี ร่วมแถลงข่าวจัดงานกาล่าดินเนอร์ การกุศล "อิ่ม..อุ่นใจ" ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กระทรวงก ารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถู กกระทำความรุนแรง

คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กล่าวว่า เชฟอาสา เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ซึ่งทางผมได้ริเริ่มงานอาสามาโด ยตลอด จนได้มาเจอกับเชฟชุมพล จึงได้ทราบว่ามีหน่วยงานหรือบุค ลากรที่เกี่ยวกับเชฟ ที่อยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจก รมเพื่อสังคม สามารถต่อยอดให้เด็กๆและครอบครั วได้มีงาน มีความรู้ทางด้านการทำอาหาร จึงได้เกิดเป็นกลุ่ม ?เชฟอาสา? ขึ้นมา โดยโปรเจคเริ่มต้นนี้ คือโครงการ อิ่ม..อุ่นใจ เป็นงานกาล่าดินเนอร์ที่หารายได้ ช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะคัดสรรวัตถุดิบ 7 อย่าง เพื่อให้เชฟ 7 คนมารังสรรค์เป็น เมนูอาหาร เพื่อให้ท่านที่มาร่วมประมูลโต๊ ะได้มารับประทานอาหารร่วมกัน ต่อจากนี้ไปโครงการเชฟอาสา จะกระจายไปยังต่างจังหวัดและหน่ วยงานอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นรายได้ เสริมหรือรายได้หลักให้กั บครอบครัว หรือบุคคลที่สนใจต่อไป


"วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ มเชฟอาสา คือเพื่อแบ่งเบาภาระ แบ่งปันความสุขให้กับคนในสังคม เชฟทุกคนในกลุ่มเชฟอาสา อยากสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ กับผู้คน ซึ่งครอบครัวถือเป็นหน่วยที่เล็ กแต่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของสั งคม กลุ่มเชฟอาสา จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ทุกครอบครัวให้แข็งแรงมีความสุข ถ้าครอบครัวได้มีกิจกรรมทำอาหา รร่วมกันเพื่อสร้างความคุ้นเคย ความอบอุ่น มีกิจกรรมทำร่วมกันม ากขึ้น ความสุขในครอบครัวก็จะเกิดขึ้น" นายปิติ กล่าวเสริม โดยงานกาล่าดินเนอร์การกุศล "อิ่ม..อุ่นใจ" จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ โดยทั้ง 7 เชฟ จะรังสรรค์อาหารจากวัตถุดิบชั้น เลิศ 7 อย่าง ได้แก่ Lobster, Caviar, Foie gras, Tuna ,Wagyu beef, Taraba Crab และ Truffle ซึ่งเป็นเมนูที่เชฟแต่ละคนคิดค้ นขึ้นและปรุงอย่างสุดฝีมือเพื่อ ให้เป็นอาหารจานพิเศษ สำหรับผู้ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ www.thaiguide.com