เมืองไทยใช่เลย ตอนที่ 68 เที่ยวเนินนางพญา ,อ่าวคุ้งกระเบน ,ชายหาดคุ้มวิมาน จ. จันทบุรี


ช่วงที่ 1 เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ภัยแล้ง ที่ต้องระวัง วิกฤติในรอบ 50 ปีของไทยที่เรียวกว่า ปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Nino)และลานีญา ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการเกษตรกร ไทยอย่างไร ของการบริโภคน้ำที่ไม่เพียงพอ และคนไทยต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร อีกระยะ 7เดือน ภัยแล้งนี้ถึงจะผ่านพ้นไป

ช่วงที่ 2 พาไปเที่ยวชม วิว บริเวณ เนินนางพญา ,อ่าวคุ้งกระเบน ,ชายหาดคุ้มวิมาน จ. จันทบุรี ถือได้ว่าเป็น Unseen Thailand อีกที่1 ของเมืองไทย การเดินทางที่สะดวกและไม่ไกลมากจาก กรุงเทพฯ เมืองไทยใช่เลยพาไปสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามพร้อมๆกันคะ