รายการกูรูสปอร์ต ตอนที่ 4 พุดคุยกับ พรรณรงค์ คงสมุทร นักปั่นจักรยานเหรียญทองเอเซียนเกมส์


ช่วงที่ 1 พุดคุยกับ พรรณรงค์ คงสมุทร กับเส้นทางของ นักปั่นจักรยานเหรียญทองเอเซียนเกมส์

ช่วงที่ 2 กับการดูแลสุขภาพ พิชญากัญญ์ วิชัยดิษ์ เลขานุการ ม.ร.ว สมลาภ กิติยากร