เมืองไทยใช่เลย ตอนที่ 66 เปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


ช่วงที่ 1 บรรยากาศการเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้น2 อาคารสนามยิงปืน เขต พระนคร กทม.และการแถลงข่าวการจัดงานกองกำลังสำรองประจำปี 2559 เพื่อสร้างสรรกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนและ พัฒนาประเทศชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ พรบ.รับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ

ช่วงที่2 ชมพิธีการเปิดร้านกาแฟ อรรถรสและขอพรจาก ศาลเจ้าพ่อหอกลอง กับ บาส ไรเดอร์ ดารารับเชิญ ที่หน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนแห่งประเทศไทย เขต พระนคร กทม.