เมืองไทยใช่เลย ตอนที่ 65 ความสำคัญและพระราชพิธี วันฉัตรมงคลและสักการะสิ่งศักสิทธ์ศาลหลักเมือง


ช่วงที่ 1 นำเสนอ สาระน่ารู้ เรื่องความสำคัญและพระราชพิธี วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ที วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ช่วงที่ 2 ครีม ธิชาชา พาไปสักการะสิ่งศักด์สิทธ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนชาวไทยที่ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร