กูรูสปอร์ตตอนที่ 42 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบ 50 ปี ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา


ช่วงที่1 Guru Inside พบกับนักกีฬา ขว้างค้อนทีมชาติไทย ปานวาศ กิมสร้าง( น้องสตางค์ )

ช่วงที่2 Sport Society ชม บรรยากาศจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบ 50 ปี ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กับ เรื่องราวของ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวยเกตุสิงห์ ผู้ริเริ่มสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ทดสอบกำลังคนคว้าวิจัยทำให้มีพัฒนามาตรฐานกีฬาของไทยจนถึงปัจจุบัน

ช่วงที่3 Healthy Perfect พบกับการให้ความรู้กับโครงการสปอร์ตคลีนิคฮีโร่ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย กว่า 16 ประเภทด้วย วิทยาศาสตร์การกีฬาและ นักกายภาพบำบัด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ