เมืองไทยใช่เลย ตอนที่ 64 ทำบุญไหว้พระ 9 วัด ลัดเลาะ เกราะเกร็ด ,พูดคุยกับ อาเปี๊ยก โปสเตอร์


ช่วงที่ 1 นำเสนอ สาระน่ารู้ เรื่องราว ของ ศิลปินแห่งการแสดง สาขาศิลปะการแสดงอาเปี๊ยก โปสเตอร์ จากปลายพู่กันสู่บันไดผู้กำกับหนังไทย

ช่วงที่ 2 ครีมธิชาชา พาล่องเรือทำบุญไหว้พระ 9 วัด ลัดเลาะ เกราะเกร็ด