รายการกูรูสปอร์ต ตอนที่ 40 การแข่งกีฬาสามัคคี 329 ต้านภัยยาเสพติด อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่


ช่วงที่ 1 Guru Inside พบกับนักกีฬา ยิงปืนยาวสามท่าชาย ทีมชาติไทย ที่ได้สิทธ์คว้าโวคต้า ไปโอลิมปิก ที่ประเทศ บราซิล นภิศ ต่อตั้งพานิช

ช่วงที่ 2 Sport Society ชมภาพบรรยากาศ งานกาชาดประจำปี 2559ที่ สวนอัมพร กับกิจกรรมสนามยิงปืนกองทัพบก พบกับ บัวขาว บัญชาเมฆ โดยรายได้นำทูลเกล้า ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ช่วงที่3 Healthy Perfectมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเซีย โดย ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ เลขาธิการฯ เป็นประธานร่วมจัดงาน ได้ให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขัน กีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติดอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี