เมืองไทยใช่เลย ตอนที่ 60 รด. จิตอาสา ลงพื้นที่เขต ราชเทวี, ชมศิลป์การแสดงโขน ที่ ศาลาเฉลิมกรุง


ช่วงที่ 1 รด. จิตอาสา รับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ลงพื้นที่ เขต ราชเทวี อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ช่วงที่ 2 พาเยี่ยมชม มนต์สเนห์ของ ศิลป์การแสดงโขน ที่ ศาลาเฉลิมกรุง รับชมไปพร้อมๆกัน