เมืองไทยใช่เลย ตอนที่ 58 ร.ด จิตอาสา (ผบ.นรด.) และนมัสการสรีระสังขาร หลวงพ่อจรัญ จ.สิงห์บุรี


ช่วงที่ 1 นมัสการสรีระสังขาร หลวงพ่อจรัญ วัด อัมพวันจ.สิงห์บุรี

ช่วงที่ 2 น้องครีมพาไปหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง กิจกรรมเตรียมฝึกกำลังสำรอง เพื่อประชาชนชาวไทยรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ กับ พลโทวีรชัย อินทุโศภน (ผบ.นรด.)