เมืองไทยใช่เลย ตอนที่56 ตามรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ (27ก.พ 59)


ช่วงที่ 1 พิธีบวงสรวง ปิดป่าเปิดเขา คิชฌกูฎ

ช่วงที่ 2 นมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ