สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ

รายปี ๑๒ เล่ม (เล่มละ ๖๐ บาท+ค่าจัดส่ง) เป็นเงิน ๗๒๐ บาท

ที่อยู่ผู้สมัคร/จัดส่งหนังสือพิมพ์