ข่าว

ผบช.สตส. เป็นประธานการประชุมในการตรวจสอบด้านการเงินฯ ที่ สน.บุปผารามของ ฝตส.๓ ตส.๓ ชุดตรวจสอบที่ ๒วันพุธที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมในการตรวจสอบด้านการเงินฯ ที่ สน.บุปผารามของ ฝตส.๓ ตส.๓ ชุดตรวจสอบที่ ๒ โดย พ.ต.ท.สรร อักษรกริช รอง ผกก.ฝตส.๓ ตส.๓ กับพวกรวม ๓ นายโดยมี พ.ต.อ.สมโภชน์ ทัศนา พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เตชะรักพงษ์ รอง ผบก.น.๘ พ.ต.อ.พิทักษ์ ปัญญาพร ผกก.สน.บุปผารามพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้ง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.น.ผู้สังเกตการณ์จาก บช.น. และ สว.ฝอ.บก.น.๘ ผู้สังเกตการณ์จาก บก.น.๘ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


และ ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๖/๖๐ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.และนำเสนอที่ประชุมในวาระที่ ๓.๕ เรื่อง "การสร้างความเข้าใจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการและกรณีอื่นๆ"
สืบเนื่องจากการที่มีข้าราชการตำรวจได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในทางเกิดความเสียหายกรณีเบี้ยเลี้ยงไปราชการถูกเบียดบัง