ข่าว


ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบ ...