กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

ผบ.นรด. นำ นศท. ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม ถวาพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง รัชกาลที่ 10'พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้กรุณาดำริให้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 35 แห่ง, ศูนย์การกำลังสำรอง รวมถึง ศูนย์ฝึกย่อยต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา

โดยในส่วนของการจัดกิจกรรม ณ วงเวียนรักษาดินแดน หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ผบ.นรด. นำ นศท. จำนวน 4,500 นาย, ข้าราชการของหน่วย, ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงองค์กรพิเศษ และสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกันร้องเพลงชาติ แลร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญระบารมี ก่อนจะกล่าว "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง ดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณ โดยมี ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร นำเหล่า นศท. ทุกนาย กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะเทดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ และจะเป็นกำลังพลสำรองที่พร้อมปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต

นอกจากนี้ นรด. ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงกิจกรรมลงนามบนบัตรถวายพระพร เพื่อประดับบนต้นไม้แห่งความจงรักภักดี และมอบภารกิจให้ นศท. แยกย้ายกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่นเดียวกับส่วนภูมิภาค ที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในเวลาเดียวกัน โดยมีการบริจาคโลหิต การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การสวดมนต์นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล และการบรรพชาสามเณร นศท. เป็นต้น

ทั้งนี้ นรด. มุ่งหวังว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของ นศท. ทั่วประเทศ ในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างให้เยาวชน รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตระหนักว่า การเคารพ หวงแหน และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ที่ชาวไทยทุกคนต้องประทับไว้ในจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ