กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร มอบเข็มที่ระลึกชั้นพิเศษให้ท่าน ผบ.นรด. เพื่อเชิดชูเกียรติพลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำลังพลสำรอง ประธานอำนวยการสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกให้กับท่าน พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้กับท่าน ผบ.นรด. ที่มีอุมดมการณ์รักชาติ รักแผ่นดิน ทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ณ ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ ภายในกองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

พิธีการดังกล่าว ท่านว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบเข็มที่ระลึกชั้นพิเศษ พร้อมอธิบายถึงความหมายด้วยว่า พื้นลงยาสีธงไตรรงค์ ของเข็ม หมายถึง สีของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต้องช่วยกันปกป้อง และทำความดี ถวายสามสถาบันหลักของชาติ ส่วนตรงกึ่งกลางเข็มจะประดับด้วยสัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารสีทอง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาคมฯ ขณะที่ขอบข้างขลิบสีทอง ได้แสดงถึงเกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้รับ ก่อนจะเรียนเชิญท่าน พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ เป็นผู้มอบเข็มที่ระลึกชั้นพิเศษให้กับท่าน พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้ที่ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติบ้านเมือง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ เข็มที่ระลึกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เกิดจากแนวคิดของ พลเอก หาญ เพไทย อดีตเจ้ากรมการรักษาดินแดน อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ที่เคยปรารภกับท่าน ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ถึงบุคคลที่ทำคุณงามความดีต่อกิจการทหารทุกเหล่าทัพ กิจการตำรวจ และสาธารณกุศล โดยไม่หวังผลตอบแทน จากนั้น ท่านว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ จึงได้สานต่อแนวคิดดังกล่าว ก่อนจะจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ขึ้นเป็นลักษณะแหนบกระสุนคันชีพที่ระลึก ตามดำริของท่าน พลเอก หาญ เพไทย โดยจัดทำขึ้นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๕๔ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท อาทิ ชั้นพิเศษ, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ก่อนจะมีการปรับรูปแบบขึ้นใหม่ เมื่อปี ๒๕๕๙ โดย พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ เนื่องจากท่านต้องการปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมมากกับผู้ที่ได้รับเกียรตินี้มากยิ่งขึ้น