กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ขอน้อมรำลึกวันก่อตั้งกองเสือป่าประจำปี ๒๕๖๐พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานงาน วันกำลังสำรอง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนเจ้าเชตุ) โดยมีผู้แทนองค์กรกำลังสำรองต่างๆ ทั้งข้าราชการทหาร และกำลังพลสำรอง เข้าร่วมพิธี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการวางพานพุ่ม ถวายสักการะขององค์กรกำลังสำรองต่างๆ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นกำลังสำรองที่ดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการกำลังสำรอง และร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม จากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนจะเชิญผู้ร่วมงานทุกคนร่วมชมนิทรรศการที่แสดงถึงขีดความสามารถขององค์กรกำลังสำรองต่างๆ อาทิ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร และสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย

ทั้งนี้ วันที่ ๖ พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันน้อมรำลึกการจัดตั้งกองเสือป่าหรือวันกำลังสำรอง ในประเทศไทย ที่มีมานับตั้งแต่ปี ๒๔๕๔ ขณะที่ปีนี้ครบรอบ ๑๐๖ ปี กองทัพบกจึงเล็งเห็นว่าวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๖ ที่ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น หวังให้เป็นหน่วยกำลังประชาชนสำหรับช่วยเหลือกองทัพในยามศึกสงคราม รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถวายอารักขาพระมหากษัตริย์ พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งการนำบุคคลพลเรือนมาฝึกวิชาทหารในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานของกิจการกำลังสำรองอย่างมั่นคงในปัจจุบัน