กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารประจำการ ผลัดที่ 1/58 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน



พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารประจำการ ผลัดที่ 1/58 และผู้มีคุณวุฒิปลดพิเศษ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ กองพันทหารราบ ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้พลทหารกองประจำการที่จะปลดออกจากกองประจำการ ได้รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ในการที่ตนได้รับราชการทหารครบตามกำหนด รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นความมีระเบียบ วินัยความสามัคคี ความรัก เอื้ออาทร ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพลทหารที่จะปลดจากกองประจำการ
พลโท วีรชัย อินทุโศภน ได้กล่าวให้โอวาท แก่ทหารที่จะปลดออกจากกองประจำการว่า "ขอให้ทหารทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้มาทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย ในการรับใช้ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ และขอให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพราะการเป็นทหารนั้น นอกจากยังได้ฝึกความมีระเบียบ วินัยแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และขอให้นำเอาประสบการณ์ที่มี นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งตนเองและสังคม และขอให้ทหารทุกนายนั้น เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ"
สำหรับ ธงไชยเฉลิมพล หรือ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นเกียรติยศของหน่วยทหาร เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา