กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำลังพลสำรอง ประธานอำนวยการสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร อาทิ พลโท ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ , พลตรี ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์ , พลตรี ธัชพล ไม้รอด และ ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร โดยมี พันเอก วุฒิไกร คล้ายทอง รอง เสธ.นรด.(๑) , พันเอก ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ รอง เสธ.นรด.(๒) , พันเอก สมพล ปะละไทย ผอ.กสด.นรด. , พันเอก เสกสรรค์ เสืออิ่ม ผอ.กกร.นรด. และ พันเอก สุรเชษฎ์ สุนทวินิค รอง ผอ.กสด.นรด. เป็นผู้แทนจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ รวมถึงสมาชิกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศาลาธรรมทาน ศาลเจ้าพ่อหอกลอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง แขวงพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๘ เมษายน ที่ผ่านมา
พิธีการดังกล่าว ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน ๙ รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นท่านประธานอำนวยการสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ๙ ท่าน ได้ถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ได้อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับเหล่าสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ ได้กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันสิ้นสุดพิธี ขณะเดียวกัน พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ ยังได้มอบเข็มที่ระลึกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ให้กับผู้ที่ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติบ้านเมือง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกด้วย
ทั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร คือสมาคมที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฏหมาย ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยมี พลเอก หาญ เพไทย อดีตเจ้ากรมการรักษาดินแดน อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ทำให้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร มีมติ ให้วันที่ ๘ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณในวีรกรรม และความกล้าหาญของท่านที่เคยฝากไว้ในแผ่นดิน