กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกิจกรรมสวดมนต์-นั่งสมาธิ ตามโครงการเมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานเปิดกิจกรรม สวดมนต์-นั่งสมาธิ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ รด.จิตสีขาว โดยได้กราบนิมนต์ พระธรรมมงคลญาณ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺทโร ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นองค์บรรยาย ณ.บริเวณสนามอเนกประสงค์วรรณสมิต ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวดีรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,500 คน
ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้จัดกิจกรรมโครงการ รด.จิตสีขาว เพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านจิตใจให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เป็นพุทธมามกะต้นแบบให้กับเยาวชนในสังคมไทย โดยฝึกปฏิบัติในกิจกรรมสวดมนต์-นั่งสมาธิ และกิจกรรมอบรมศาสนาพิธีเบื้องต้น โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึก และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ นำไปฝึกปฏิบัติในห้วงของการฝึก ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ นศท. เต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2560 นี้
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้กำหนดจัดกิจกรรม สวดมนต์-นั่งสมาธิ ตามโครงการ รด.จิตสีขาว เพื่อเป็นการแนะนำ และเปิดตัวหลักสูตร ยุทธสาสมาธิ ซึ่ง พระธรรมมงคลญาณ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺทโร ได้เมตตามอบหมายให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นำไปฝึกอบรมให้กับนักศึกษาทหารทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสมาธิ ให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ทำให้นักศึกษาวิชาทหาร นั้นมีสมาธิ และปัญญา นำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังได้รับความรู้เรื่องสมาธิจาก ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพอีกด้วย