กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

รอง ผบ.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ.ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ในปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดห้วงการฝึกไว้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-วันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง เข้ารับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 68,550 นาย แบ่งเป็น นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) และนอกเหนือจากนี้จะทำการฝึก ณ.มณฑลทหารบกที่เป็นต้นสังกัด และ นศท.ชั้นปีที่ 4 และ 5 จากทั่วประเทศ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นศท. ได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญที่ได้เรียนรู้ จากการฝึกในภาคปกติ ไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างการจากการฝึกในที่ตั้ง ทั้งเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ โดย นศท. ชั้นปีที่ 2 จะทำการฝึกเดินทางไกล การพักแรมในสนาม การเวชกรรมป้องกันในสนาม การดำรงชีพในป่า และอื่นๆ ที่มีความจำเป็น และต้องทำการฝึกจริงในสนามฝึก ส่วน นศท. ชั้นปีที่ 3-5 จะทำการฝึกภาคสนามในลักษณะ ของการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับการศึกษา นอกเหนือจาการฝึกตามหลักสูตรแล้ว นศท. ยังจะได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงอุดมการณ์ความรักชาติและการตระหนัก รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรอง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างพลเมืองดีให้กับประเทศชาติ
ด้าน พลเอก พิสิทธิ์ ยังเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกของ นศท. ตามจุดฝึกต่างๆ อาทิเช่น สถานีทดสอบกำลังใจ กระโดดหอ 34 ฟุต โรยตัวทางดิ่ง และ ไต่ลงหน้าผา , การยิงปืนฉับพลัน และการฝึกยิงปืน ด้วยกระสุนจริง , การฝึกยุทธวิธีด้วยเครื่องช่วยฝึกเพ้นท์บอล การฝึกหมู่ปืนเล็กในการเข้าตี วิธีการตั้งรับ และ วิธีการรุก , การฝึกป้องกันสารเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และการฝึกกระโดดร่มแบบพาราเซล ซึ่งทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะครูผู้ฝึกสอน ได้รับการชื่นชมจาก รอง ผบ.ทบ. เป็นอย่างมาก ด้าน พลโท วีรชัย ยังได้นำ รอง ผบ.ทบ. เข้าเยี่ยมชมโครงการ รด.จิตอาสา ที่ทาง ผบ.นรด. ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคม และช่วยในการภารกิจ ส่งเสริมการรับรู้ และรณรงค์ให้ประชาชน ไปออกเสียงประชามติ ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของ นศท. และ นรด. เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ทั้งยังได้พาเยี่ยมชมโครงการ รด.จิตสีขาว อีกโครงการหนึ่งที่ทาง ผบ.นรด. ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการสวดมนต์-นั่งสมาธิ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มอบหลักสูตร ยุทธสาสมาธิ สำหรับการฝึก นศท. โดยเฉพาะ และยังได้จัดวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ มาเป็นผู้นำการปฏิบัติให้กับเยาวชน โดยเริ่มปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศในการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2559
ทั้งนี้ พลเอก พิสิทธิ์ ยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับนักวิทยากร รวมถึงสถาบันต่างๆ ที่ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานรัฐ - เอกชน และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมส่งเสริมให้ได้การรับรู้ และตระหนักถึงหน้าที่สำคัญต่อประเทศชาติ และสถาบัน ได้เป็นอย่างดี