กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

รด.พันธุ์อึด on tourว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร นำกลุ่มสมาชิกทำกิจกรรม รด.พันธุ์อึด On tour โดยเข้ารับการฝึก กระโดดหอสูง ลงทางดิ่ง ปีนหน้าผา ณ กองร้อยลาดตระเวนไกล 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ค่ายอินทรีย์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กลุ่มสมาชิก ได้เข้ารับการอบรมและวิธีการใช้อุปกรณ์ให้อย่างถูกวิธี พร้อมมีชุดครูฝึกนำโดย ร้อยโท นิรันดร์ ผลวัฒนา ตำแหน่ง หัวหน้าชุดครูฝึก เป็นผู้ดูแลตลอดการเข้ารับการฝึก เมื่อช่วงเช้า ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ร้อยโท นิรันดร์ ได้มอบเข็ม ใบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกที่เข้ารับการฝึกทุกคน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจตลอดไป