กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

พิธีสวนสนาม และกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาร ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวนสนาม และกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560 ณ.กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จำนวน 20 กองพัน 3,524 นาย เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา พิธีสวนสนาม และกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมบรรพบุรุษไทย ที่เสียสละชีวิตแลกเลือดเนื้อ ปกป้องแผ่นดินไทย และวีรกษัตริย์ไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียด ยุพราชแห่งเมืองหงสาวดี โดยสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงกระทำยุทธหัตถีด้วยความกล้าหาญ จนสามารถเอาชัยชนะหงสาวดีได้ จึงเป็นที่มาของ วันกองทัพไทย
ธงชัยเฉลิมพล เป็นสิ่งเดียวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพเทวรางกูล ได้ทรงพระราชทานไว้ ให้กับหน่วยทหาร เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ร้อยรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว จึงเป็นพิธีอันสำคัญที่ทหารทุกนาย พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติ สละชีวิตเพื่อพื้นแผ่นดินไทย ด้วยการปฏิบัติภารกิจ ยึดมั่นรับใช้ประชาชน และรักษาไว้ซึ่งราชบัลลังก์ เป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ พลเอก เฉลิมชัย ยังได้ให้ทหารทุกนายกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตาม และยังได้กล่าวว่า วันกองทัพไทยถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง ของคนไทยทั้งชาติ ที่จะได้น้อมรำลึกถึงวีรกษัติรย์ไทย ที่ได้กอบกู้เอกราชนำคืนสู่แผ่นดินไทย เพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยมาตราบจนปัจจุบัน