กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารสำหรับสมัครสมาชิกมีเอกสารดังนี้ค่ะ

-ใบสมัคร 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-คำสั่งแต่งตั้งยศ 1 ฉบับ
-รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป
-เงินค่าสมาชิก (1 ปี 200 บ. 3 ปี 500 บ.)

เอกสารทั้งหมดส่งมาที่
- สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เลขที่ 2 อาคารสนามยิงปืน ชั้น2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือแฟกซ์มาที่ 02-222-1651

ค่าสมัครสมาชิก โอนที่บัญชี สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 99 เลขที่ 100-2-83922-5
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 99 เลขที่ 181-4-76821-2
(โอนแล้วรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงินด้วยค่ะ)

*** บัตรสมาชิกสามารถติดต่อรับได้ที่สมาคมหลัง 15 นับจากส่งเอกสารครบแล้ว ขอบคุณค่ะ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร

ประวัติส่วนตัว
ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร