กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

ประกาศสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมยิงปืนประกาศสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมยิงปืน

หลักสูตรการใช้อาวุธปืนสั้นขั้นพื้นฐาน (นปพ.ระยอง)

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 7.00-13.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร